Sunday, August 31, 2008

Yolcunun Seyir Defteri

Merhaba arkadaşlar,
Bu blogda, tüm yaşam deneyimlerimizin ruhsal bir bakış açısıyla irdelenmesini öneriyorum.
Ruhsal bakış açısı ile kastettiğim uzak-doğu kökenli bakış açıları/yaşam biçimleridir.
Türkçede tam ifadenin olmaması ve farklı gibi gözüken, burada işlemek istediğimiz açılıma uygun düşen bir alıntı yapmak isterim1: "Gerçeği bilmek için onu fiili olarak yaşamak gerek.Hint felsefesinde insan basitçe doğruyu/hakikati bilemez, onu gerçekleştirir.Görmek (dis, darsana'nın kökü) nesneyi içgüdüsel olarak doğrudan yaşamak ya da daha doğrusu, onunla bir olma anlamında onu gerçekleştirmektir.Bir yanda nesne, öte yanda özne ve aralarında bir ilişki olduğu müddetçe tam bilgi mümkün değildir."2
Blogun bundan sonraki gelişimine dair belirleyici olmak istediğim tek nokta, tüm spiritüel söyleminin yanısıra ve mutlaka, her çalışmasında okurları deneyime yönlendirebilme çabasıdır.
Blogun dilinin benim çabaladığım kadarıyla türkçe devam edeceğini bildiririm.Aydınlanma yolculuğu bilinçli zihinle anlaşılabilecek bir konu olmayıp onun durdulması ile ilgili olduğundan, insanın ana dili olmayan bir dilde düşünmesinin amaçlara hizmet etmediği kanaatindeyim.Tabi ileri düzey ingilizce bilen ve blogu ziyaret eden arkadaşlarıma özlü bağlantıları öneriyorum.
İsteyen arkadaşlarımı da blogun içeriğine aykırı yönde çalışma yapmadıkları müddetçe blog yazarı olarak ekleyebilirim.Katılmak isteyen arkadaşların blog hakkındaki her türlü değişiklik taleplerinin kabul edilirliği en az benimki kadardır.

1)Maalesef alıntıladığım notları askerdeyken, tahmin edebileceğiniz şartlar altında aldığımdan ve Orijinal kaynak elimde olmadığından ötürü, metnin içerisinde olması gerektiğine inandığım bir başlangıç bilgisi vermem gerek:Sanskritçe'de felsefe darzana anlamına geliyor.

2) Yaşama Sanatı (Dünya Tinsel Geleneklerinde Gündelik Hayatın Estetiği) Yazar: Crispin Sartvell

hayatın ödülü hayattır