Sunday, October 26, 2008

Tekrardoğum yasası hakkında

Aşağıda tekrardoğum hakkında, hangi kitaptan olduğunu bulamadığım bir alıntı var:Tekrardoğum yasası insan varlığına tatbikat ve çabanın ne denli önem taşıdığını gösteren büyük bir delildir:
...insanın kırması gereken zincir, maddenin kendisinde meydana getirdiği atalet ve otomatizasyondur Ruhsal tekâmüle hizmet etmeyen nefsin aşırı tatminine yönelik çabalardan sözetmiyoruz.Büyük çabalarla yerde çukur kazıp tekrar doldurmayı da kastetmiyoruz.Bu tür mekanik çalışmanın ruhsal tekamüle hiçbir faydası olamaz O halde, çabayı maksatlı ve maksatsız olarak 2 kategoride düşünüp, maksatlı çaba göstermeyi yaşam gayesi haline getirmek gerekir.Günlük yaşantımızda hangi faaliyetlerimizin mekanik, hangilerinin şuurlu , faydalıve maksatlı olduğunu müşahade etmek, kendimizi tanımamızda bize çok faydalı bir yöntem olabilir.Göreceğiz ki, tüm yaşantımız, dış tesirlerin güçlü etkileriyle büyük ölçüde otomatiktir.Her ne kadar bizim seviyemizdeki varlıklar için böylesi bir mekanikliğe çeşitli oran ve yoğunluklarda tabi olma zarureti varsa da, aynı zamanda bu mekanikliği mümkün olduğunca şuurlu hale dönüştürecek çaba halinde bulunmamız, varlık sebebimizdir.Çaba ise ıstıraptır.Maddi ve psişik güçlerimizi, engelleri aşmak, otomatizmayı yenmek için kullanmamızdır.Öyle ise, hayatın amacı mutluluk olamaz.Hayatın mutluluk içinde yaşanması, acı ve ıstıraplardan kaçılması gerektiğini savunup, bu düşünceyi insanlara empoze etmek isteyenler, onlara en büyük kötülüğü yapmaktadırlar.Bu: "Siz uyuyun, hiç uyanmayın, sıcacık yatağınızdan çıkıp da gerçeği niye göresiniz." demektir.Uyuyan insanın rahatlığı hiç kimsede yoktur.Maddesel, zihinsel ve duygusal rahatlık peşinde koşan insanın maksatlı çaba göstermesi onu uyandıracaktır.
Tekrar doğuş bilgisi, insanı sorumluluk sahibi yapar.Çünkü, ceza ve mükafat yok, bilgi ve tatbikat vardır.
Ezel ve ebed dediğimiz belli iki nokta arasında hayatımız, aslında tektir.Ama, bu hayat sayısız hayatların oluşturduğu bir bütündür.Bu hayatımızın her anında karşılaştığımız hadiseler, mutluluk ve ıstıraplar ilahi...
Notlar burada bitiyor.

hayatın ödülü hayattır